Vi gjør politisk
dialog smartere.

GiMening™ forenkler dialogen mellom folk og folkevalgte, og mellom tillitsvalgte og medlemmer. Vi gir "lavmælte" en stemme, og gjør gode demokratiske prosesser  bedre. 

Kontakt Vår forskning

Alle har en mening.
Mange vil dele den.

Aldri har flere delt mer på sosiale medier. Likevel deler vi sjelden våre meninger - i frykt for å få hatefulle ytringer i retur. GiMening™ løser utfordringen. Med smarte verktøy og metoder fanger vi opp folks ærlige tilbakemeldinger - ikke hvem de er. Vi legger til rette for en respektfull dialog. Målet er å styrke engasjementet og deltagelsen i demokratiske prosesser.

Kontakt Ofte stilte spørsmål

Nøkkeltall fra forskningsprosjekt
0% mellom 15 og 20 år ønsker å dele sine synspunkter via GiMening™.
0% vil bruke GiMening™ dersom det blir tilgjengelig i deres kommune.
0% er positive til muligheten å kommunisere direkte med besluttningstakerne.

Vi gjør gode
tillitsvalgte bedre.

Det er krevende å være tillitsvalgt. Uten kunnskaper om folks synspunkter, blir ombudsrollen vanskelig. GiMening™ er verktøy og metoder som gjør gode besluttningstakere bedre, og som sørger for at også de "lavmælte" blir sett og hørt.

Arbeidsflyten i GiMening™ Elementene i GiMening™

Vi tror på forskning og utvikling

Vi lever i ei tid der fakta bestrides. GiMening™ gjør ikke det.
Vi utvikler og tester vitenskapelige verktøy og metoder, som fanger opp folks ærlige tilbakemeldinger.
Dette har skjedd hittil i prosjektet - og dette skal skje:

Tidslinje
2017
 • Prosjektet etablert
 • Behovsavklaring i 10 kommuner
2018
 • Prosjekt finansiert
 • Behovsavklaring avsluttet
 • Teknologi utviklet
2019
 • Oppstart pilot
 • Pilot avsluttet
 • Forskningsrapport offentliggjort
 • Videreføring besluttet
2020
 • Kontrakt undertegnet med Forskningsrådet
 • Oppstart hovedprosjekt
 • Kommersialisering
 • Teknologi videreutviklet
2021
 • Gjennomføring hovedprosjekt
 • Kommersialisering
2022
 • Hovedprosjekt avsluttes

Mer åpenhet og mer demokrati.

Etter 22. juli 2011 lovet vi hverandre mer åpenhet og demokrati. GiMening™ hjelper kommuner, ungdomsråd,skoler og demokratiske organisasjoner fra ord til handling. Vi utforsker muligheter og barrierer for å styrke morgendagens politiske dialog. Nå gjør vi plass til flere som vil delta i jakten på nye svar.

Vi søker nye partnereVåre samarbeidspartnere

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.