Vi søker inntil 10 nye samarbeidspartnere

GiMening™ søker inntil 10 nye samarbeidspartnere som vil utforske egne muligheter i en styrket dialog. Disse kommer i tillegg til de 15 kommunene, ungdomsrådene og skolene som allerede er med i prosjektet. Tilbudet til nye partnere er å delta på innsiden av et 2-årig forskningsprosjekt, som utforsker muligheter og barrierer i fremtidens politiske dialog.

BLI MED: Vi er i gang med forskningsprosjektet som utforsker mulighetene i en styrket politisk dialog. Nå åpner vi for at inntil 10 nye samarbeidspartnere.

Vi stiller ingen krav til kommunene eller organisasjonene som vil delta - bortsett fra at de må ønske å være med i jakten på mer åpenhet og demokrati, og at de er villige til å dele sine ideer, erfaringer og resultater med forskerne.

Nye partnere får tilgang til verktøy, metoder, kunnskaper og nettverk. De får også tilgang på erfaringer og resultater som prosjektet produserer. Som prosjektdeltagere blir dere fulgt opp tett, og får muligheten til å gjennomføre og egne prosesser og prosjekter. Vi stiller fagpersoner og forskere til disposisjon.

Vi tilbyr deltagelse i prosjektet til selvkost. Dere dekker kun de faktiske kostnadene forskningsprosjektet har for å sette dere opp som brukere.

Kostnaden dette representerer, vil neppe skremme noen. Det vil heller ikke arbeidsbyrden. Dere står fritt til å sette deres eget mål og ambisjonsnivå. Et samarbeid vil i første omgang gå fram til høsten 2022, da forskningsprosjektet avsluttes.

Ønsker din kommune eller organisasjon å styrke dialogen?

"Kommunene og organisasjonene får tilgang til verktøy, metoder, kunnskaper og ressurspersoner."

Ta kontakt

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg