Vår forskning

PostLocal utvikler forskningsbaserte verktøy og metoder for en styrket dialog. Vi kaller konseptet GiMening™. 11 nordiske demokrati-forskere deltar i jakten på nye og bedre løsninger for dialogen i demokratiske sammenhenger.

MANGE RØDE FLEKKER PÅ KARTET: I 70 år gikk verden i en mer demokratisk retning. For 6-8 år siden snudde noen piler. Flere demokratier viste tegn på tilbakegang, og færre nasjoner gikk i demokratisk retning. Verden har en jobb å gjøre.

 

"Word Democratic Index" har flere ganger kåret Norge til verdens mest demokratiske land. Vi har politikere som leverer åpenhet og demokrati. Vi har lag og foreninger som driver godt etter demokratiske prinsipper


Men hvordan lykkes enda bedre?  Hvordan skape enda mer engasjement og deltagelse?  I forskningsprosjektet skal vi finne flere svar. Selskapet PostLocal har utviklet verktøy og metoder, som stimulerer demokratisk dialog. Vi kaller konseptet GiMening™. I dette forskningsprosjektet skal verktøy og metoder testes.
 
Vi gjennomfører forskningsprosjektet, i fem kommuner, skoler og ungdomsråd.  Prosjektet støttes av Forskningsrådet, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Innovasjon Norge,Oslofjordfondet og DnBs Sparebankstiftelse, og av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Prosjektet skal utforske hvordan, hvorfor og i hvilken grad verktøyet og metodene i "GiMening™" engasjerer unge, og hvordan dialogen med unge fungerer i demokratiske sammenhenger.
Prosjektet pågår fram til høsten 2022. Forskningsprosjektet bygger delvis på et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2019,  og delvis på europas største studie innenfor temaet «ung politisk sosialisering». Studien ble gjennomført av Universitetet i Ørebro. Der ble 5000 svenske ungdommer fulgt gjennom fire år. Nøkkelpersoner fra Ørebro deltar i vår studie. 

Forskningsprosjektet  involverer foreløpig  Hamar, Lillehammer, Hurdal, Jevnaker og Ringerike kommuner.  Et parallelt prosjekt skal inspirere ungdomsråd og skoler til en bedre og mer demokratisk dialog.

 

"Vi utfordrer flere til å delta i jakten på svar og løsninger"

 

 FAKTA OM FORSKNINGSPROSJEKTET

Budsjett:
ca 8,3 millioner (Drøyt 12 millioner inkludert det avsluttede pilotprosjektet)
__________________________________________________________________________
Varighet: Fra september 2020 til september 2022
__________________________________________________________________________
Finansiering:
Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Oslo Viken,
Sparebankstiftelsen (DnB) og PostLocal AS.
__________________________________________________________________________
FoU-leverandører: 11 forskere fra USN, Universitetet i Ørebro, Center for Borgerdialog, København  og Høgskolen i Innlandet
__________________________________________________________________________
Samarbeidspartnere: Ringerike, Jevnaker, Hurdal, Lillehammer og Hamar kommuner, som også inkluderer fem Ungdomsråd og fem skoler. I tillegg samarbeider vi med Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som sitter i prosjektets referansegruppe.

 

 


GOD MATCH? I forskningsprosjektet samarbeider vi allerede med 15 partnere. Nå legger vi til rette for å utvide prosjektet med inntil 10 nye kommuner, ungdomsråd, skoler eller andre demokratiske virksomheter.

 

NYHET: Vi søker 10 nye samarbeidspartnere

GiMening™ søker inntil 10 kommuner, skoler, ungdomsråd eller organisasjoner som vil utforske egne muligheter og barrierer i en styrket dialog med innyggere eller medlemmer. De nye samarbeidspartnerne kommer i tillegg til de 15 samarbeidspartnerne som allerede deltar. Tilbudet er å være med på innsiden av et 2-årig forskningsprosjekt, som utforsker fremtidens politiske dialog.

Vi stiller ingen krav til de nye partnerne - bortsett fra at de må være motiverte for å delta i jakten på mer åpenhet og demokrati. Dere får tilgang til nye verktøy, metoder, kunnskaper og ressurspersoner som kan hjelpe til med å stimulerere og forenkle dialogen i deres sammenheng.

Nye samarbeidspartnere vil få tilgang på erfaringer og resultater som prosjektet produserere. Som deltager blir dere fulgt opp tett. Et ønske fra forskningsprosjektet side vil være at dere deler data og erfaringer med forskerne i prosjektet.

Vi tilbyr deltagelse i prosjektet til selvkost. Dere dekker kun de faktiske kostnadene vi har for å sette dere opp som nye brukere. Kostnaden vil ikke skremme noen. Det vil heller ikke arbeidsbyrden.

Ønsker din kommune eller organisasjon å styrke dialogen? -Ta kontakt.

 

"Nye samarbeidspartnere som deltar i forskningsprosjektet, vil fortløpende få tilgang på erfaringer og resultater som prosjektet genererer"


KREVENDE TIDER: Demokratiet opplever ikke sitt stolteste øyeblikk. Vi tror noe av utfordringene handler om å øke engasjementet og deltagelsen blant flere. Vi må styrke mulighetene for en respektfull og god dialog, og definere nye kjøreregler for denne.

Hvorfor politisk innovasjon?

Politisk innovasjon er etterspurt - lokalt, nasjonalt og globalt.  Demokratiet opplever ikke sitt stolteste øyeblikk.  Folkestyret må bli mer relevant  - for flere. Vi må engasjere flere "lavmælte". Vi må begeistre flere unge, og vi må kommunisere på en måte som ikke sender folk i den digitale gapestokken. Vi må motarbeide polarisering og utenforskapet - mer effektivt.

Det mangler ikke på vilje og evne i norske kommuner og organisasjoner til å tenke nytt. I mange sammenhenger er vi gode på digitalisering. Vi våger å snu steiner. Mye god innovasjon skjer administrativt i norske kommuner og organisasjoner. 

Vårt prosjekt befinner seg på den politiske banehalvdelen. Her skjer det av ulike årsaker mindre innovasjon. Vårt mål med forskningsprosjektet er å inspirere flere folkevalgte og andre tillitsvalgte til å ta et større ansvar for dialogen. 

Det er flere veier til mer åpenhet, mer demokrati og mer politisk innovasjon.  Vi tror en respektfull politisk dialog, der de folkevalgte og tillitsvalgte er aktive premissleverandører, er et godt sted å starte.  For å lykkes med å utvikle bedre verktøy og metoder, ønsker vi å samarbeide med gode politikere og tillitsvalgte som brenner for å gjøre verdens beste demokrati enda bedre! 

Dersom din kommune eller organisasjon vil være med - ta kontakt.

 

"Vi tror en respektfull politisk dialog, der folkevalgte og andre tillitsvalgte er aktive premissleverandører, er et godt sted å starte"



Ønsker din kommune eller organisasjon å styrke innbyggerdialogen? -Ta kontakt.

Marius Rohde Johannessen

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vestfold, Norge

marius.johannessen@usn.no

Mette Sønderskov

Forsker, Høgskolen i Innlandet (HINN), Lillehammer, Norge

mette.sonderskov@inn.no
PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg