ProsjektLogg

Vellykket møte med engasjerte ungdommer fra lokalmiljøet

Ungdommer med sentrale roller i Ringeriksregionen delte erfaringer og planla Ringeriksdagen.

Publisert: 8. august 2023 Sted: Hønefoss

DRØFTET UTFORDRINGER: Deltakerne på møtet drøftet engasjert dagsaktuelle problemstillinger blant ungdom i Ringeriksregionen. Foto: Trond Henriksen

Tirsdag 4. juli møttes engasjerte ungdommer med sentrale roller i Ringeriksregionen på ByLab Hønefoss for å drøfte dagsaktuelle regionale problemstillinger, samt finne ut hvor skoen trykker ogmulige tiltak.

Formålet med møtet var nettopp å få innsikt i hvilke problemstillinger ungdom i dag opplever som særlig aktuelle, og hvordan dette oppleves knyttet til involvering og medvirkning.

Muligheter for involvering/medvirkning

Trond Henriksen fra «Gi mening» hadde invitert til møtet og orienterte om muligheter for tiltak og aktiviteter Norsia Tenker Tanker og midler fra Sparebankstiftelsen DNB har åpnet opp for. Erlend Kåsereff fra «Gi mening» deltok digitalt og bidro med erfaringer fra tidligere prosesser og ungdomsmedvirkning.

Andre som var tilstede: 

Anes Alnajjar fra Ringerike ungdomsråd

Mariam Amer fra Hole ungdomsråd

Melina Haaland fra elevrådet ved Ringerike videregående skole

Mina Minaie – ung politiker i Ringerike (SV)

Representanter fra Jevnaker ungdomsråd hadde dessverre ikke anledning til å stille på møtet denne dagen, men de ønsker å delta fremover.

SPAREBANKSTIFTELSEN: Takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB drøftet vi mulige aktiviteter for høsten 2023, knyttet til tematikken demokrati og ungt medborgerskap. Foto: Trond Henriksen

Anes Alnajjar er også tidligere elevrådsleder ved Ringerike videregående skole. Han kunne fortelle at han som elevrådsleder opplevde at skoleledelsen ikke alltid var gode nok til å involvere elevrådet og lytte til elevenes synspunkter. 

«Gi mening» ble presentert som et mulig verktøy for styrket involvering og medvirkning: Raskt, enkelt og med anonyme tilbakemeldinger – for redusert trakassering, harselering om meninger og utenforskap.

Ringeriksdagen

Ringerike ungdomsråd, Jevnaker ungdomsråd og elevrådet ved Hønefoss videregående skole har samarbeidet med «Gi mening» ved tidligere anledninger. Senest i fjor høst sto Ringerike ungdomsråd på stand med «Gi mening»-verktøyet på Ringeriksdagen og spurte unge og eldre om hvordan de opplever å bo på Ringerike og hva de tenker om regionens framtid. Deltakerne på møtet ønsket å gjøre dette også i år, men da med et bredere samarbeid.

- Det var et veldig nyttig møte. Det understreket viktigheten av at unge blir involvert i beslutninger som angår dem. Enten det er elevråd eller ungdomsråd må disse organene bli brukt fullt ut, sier Erlend Kåsereff.

EGNET MØTELOKALE: Møtet fant sted på ByLab Hønefoss. ByLab Hønefoss er opprettet for å være en arena for bred deltakelse og medvirkning i samfunnsutviklingen. Vi mener at å involvere unge stemmer står helt sentralt i dette arbeidet. Foto: Trond Henriksen

Vi i «Gi mening» var veldig fornøyd etter møtet og takker de engasjerte deltakerne for god input. Vi ser fram til videre aktiviteter og håper mange, i alle aldre, besøker standen til regionens ungdomsråd på Ringeriksdagen 2. september i Hønefoss. 

 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg