ProsjektLogg

Vel gjennomført konferanse

Fredag 12. april arrangerte Gi Mening Ungdomskonferansen 2024 "Er du snitch, er du ferdig" på Gledeshuset i Hønefoss. Tusen takk til alle som deltok!

Publisert: 19. april 2024 Sted: Hønefoss

Ungdomskonferansen var i stor grad med og for ungdommer. FOTO: Gi Mening

Vi er veldig fornøyd med Ungdomskonferansen 2024 som hadde tittelen "Er du snitch, er du ferdig". Tittelen fikk vi låne av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Med oss på laget var en ungsomsgruppe bestående av ungdommer fra ungdomsråd og skoler i Ringerike, Hole og Jevnaker. De hjalp til med planlegging og gjennomføringen av konferansen. Flere av de var også gruppeledere for gruppearbeidet der de unge skulle finne løsninger på snitching-fenomenet. 

I en parallell-sesjon drøftet 80 ungdommer forslag til tiltak mot snitching-utfordringen. FOTO: Gi Mening

Det var i alt 160 påmeldte. Halvparten var unge fra lokalmiljøene og den andre halvparten var voksne fra de tre kommuenene, skoler og politiet. Det detaljerte programmet finnes her

Rakel Rohde Næss og Lilian Martinez Romero fra Universitetet i Sørøst Norge avdeling Horten, fortalte om forskningsprosjektet "Er du snitch, er du ferdig". 

Rakel Rohde Næss og Lilian Martinez Romero fra USN Horten innledet om fenomenet snitching og gav de 160 deltakerne et tydelig innblikk i hvilke utfordringer mange unge i dag står oppe i. FOTO: Gi Mening

Henrik Fagerås er politioverbetjent ved etterforkningsseksjonen i Hønefoss, og jobber med forebygging av kriminalitet blant ungdom under 18 år. Han fortalte om hvordan politiet opplever utfordringer knyttet til snitching, og hvordan de anbefaler barn, unge og foresatte om å forholde seg til temaet. 

Henrik Fagerås fra politiet ber unge og voksne om å ta kontakt ved trusler, og ønsker et nært samarbeid med kommuner og andre aktører for å bekjempe snitching-fenomenet. FOTO: Kira Bukina

I parallell-sesjonen for voksne hadde forskerne og politiet en samtale med salen om hvordan foresatte, lærere og andre som jobber tett opp mot voksne kunne forholde seg til snitching-fenomenet. FOTO: Kira Bukina

Romeo Roso Serrano, ungdomspolitiker i Akershus, oppfordret flere til å si ifra og delte samtidig litt om egne erfaringer med å bli kalt en "snitch". 

Romeo Roso Serrano  holdt et gripende innlegg om egne erfaringer, med en tydelig oppfordring om at unge må stå opp mot trusler og urett. FOTO: Gi Mening

Etter gruppearbeidet presenterte gruppelederne tiltakene som de hadde snakket om med sine jevnaldrende. 

Gruppeledere for de åtte arbeidsgruppene i parallell-sesjon for unge fremførte forslag til tiltak for de 160 deltakerne på konferansen. FOTO: Gi Mening

Dagen avsluttet med en panelsamtale med forskerne, politiet, ungdommer og ordførerne fra Ringerike, Hole og Jevnaker. 

Ordførere, forskere, politi og ungdommer drøftet tiltakene ungdommene hadde kommet opp med. FOTO: Gi Mening

Ime Rossavik Grande  var en av konferansierene på ungdomskonferansen og fulgte opp med relevante spørsmål til ungdommene. FOTO: Kira Bukina

Trond Henriksen var den andre konferansieren under konferansen og fulgte opp med spørsmål til ordførerne om ungdommenes forslag til tiltak, og hva politikerne tenker om veien videre i forhold til utfordringen. Fra venstre: Runar Johansen (Ringerike), Syver Leivestad (Hole), Morten Lafton (Jevnaker) og Trond Henriksen (Gi Mening). FOTO: Kira Bukina 

I ettertid har konferansen blitt omtalt i flere medier. Ringerikes Blads leder stiller spørsmålet om dette kanskje var årets viktigste konferanse? 

I tillegg live-streamet lokalavisen konferansen, og den kan sees i opptak her. 

NRK har også laget en artikkel om konferansen, i tillegg til en reportasje på Distriktsnyheter Østlandet mandag 15.april. 

Et 20-talls engasjerte ungdommer som har deltatt i planlegging, forberedelser og gjennomføring av ungdomskonferansen får en takk for innsatsen og samarbeidet av prosjektleder Trond Henriksen. FOTO: Kira Bukina

Vi vil gjerne takke Sparebankstiftelsen DNB for støtte til prosjektet og som gjorde det mulig å gjennomføre konferansen. Ordførerne var offensive og gav tydelige signaler om dette skulle følges opp, og lovte ny konferanse – følg med!

Har du spørsmål eller kommentarer til konferansen, eller et ønske å sette dette på agendaen i din kommune? Send gjerne en epost til th@energikanalen.no 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg