Til forside

Forskere

Afra Koulaei-Van Oest
Afra Koulaei-Van Oest

Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet (HINN), Rena Norge

 Afra Koulaei er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun er tilknyttet Institutt for organisasjon, ledelse, styring. Afra har doktorgrad i kreative prosesser, og har spisskompetanse på å inspirere til nytenkning og samarbeid. Både prosjektet og våre samarbeidspartnere nyter godt av Afras evner til å få oss opp av stolen, og fram i skoa.

Telefon: +47 941 34 349
Epost: afra.koulaei@inn.no

Anders Nordby
Anders Nordby

Høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet (HINN), Hamar, Norge

 Anders Nordby er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, og er tilknyttet Institutt for spillutdanninger - Spillskolen på Hamar.  Anders jobber med audiovisuelle medier og kreativ teknologi, og vil delta i arbeidet med å vurdere ulike former for gamification og konseptutvikling av verktøyene i GiMening™.

Telefon: +47 62 51 77 83
Epost: anders.nordby@inn.no

Anne Tortzen
Anne Tortzen

Doktor og daglig leder, Center for Borgerdialog, København, Danmark

 Anne Tortzen har doktorgrad i innbyggerdialog og medborgerskap. Hun leder Center for Borgerdialog i København, og er en anerkjent foredragsholder og konsulent i kommuner over hele Norden.  Anne er en aktiv samfunnsdebattant og forfatter, og har utgitt  flere populærvitenskapelige bøker innenfor temaet demokrati- og demokrati-utvikling. Anne bidrar til prosjektet GiMening™, og skal dele av sine kunnskaper om hva som faktisk fungerer og hva som ikke fungerer innenfor området politisk dialog og innovasjon. 

Telefon: +45 244 77 818
Epost: anne@centerforborgerdialog.dkEinar Øverenget
Einar Øverenget

Professor, Høgskolen i Innlandet (HINN), Rena, Norge

 Einar Øverenget er professor filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper Øverenget tok sin doktorgrad ved Boston Collage. Øverenget er en aktiv samfunnsdebattant, som er engasjert i spørsmål knyttet til demokrati- og demokratiutvikling. Han har skrevet en rekke bøker og har nylig skrevet flere kronikker om demokratiske utfordringer - post korona. I vårt prosjektet er Øverenget leder av styringsgruppen, og brukes aktivt som foredragsholder og facilitator av workshops i prosjektet. Øverenget evner å forklare komplekse sammenhenger på en enkel måte, og har allerede engasjert mange folkevalgte i våre samarbeidskommuner.

Telefon: +47 975 91 964
Epost: einar@humanistisk-akademi.com

Harald Ulrik Sverdrup
Harald Ulrik Sverdrup

Professor, Høgskolen i Innlandet (HINN), Hamar, Norge

 Harald Ulrik Sverdrup er professor ved Høgskolen i Innlandet. Han er tilknyttet Institutt for spillutdanninger - Spillskolen. på Hamar. Spillskolen utdanner studenter til å ta en posisjon i et fremtidig gigantmarked, som allerede er større globalt enn filmindustrien. Sverdup har deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale FoU-prosjekter, som har handlet om å benytte  gamification  - ikke bare i en spill-sammenheng, men også i forhold til å stimulere ulike omstillingsprosesser. I vårt prosjekt leder Sverdrup arbeidet med å vurdere hvordan gamification kan stimulere til mer engasjement og deltagelse i demokratiet. Sverdrup har også omfattende erfaring som entreprenør og toppleder i næringslivet.

Telefon: +47 61 51 72 97
Epost: harald.sverdrup@inn.no

Joachim Åström
Joachim Åström

Professor, Universitetet i Ørebro, Sverige

 Joachim Åström er professor i statsvitenskap og dekan for "Fakultetsnämnden för Humaniora och Socialvetenskap". Åström er forskningsleder ved "Center for Democratic Government in Change". I sin forskning studerer han informasjonsteknikkens betydning for politikk og demokrati.  Joachim Åström har deltatt i Europas største studie innenfor temaet «Ung politisk sosialisering» .  I vårt forskningsprosjekt bistår han oss med å forstå hvordan unge mennesker forholder seg til politisk dialog, og hvordan deres engasjement og deltagelse påvirker deres medborgerskap som unge voksne.

Telefon: +46 19 30 39 63
Epost: joachim.astrom@oru.se

Lasse Berntzen
Lasse Berntzen

Dosent, Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold, Norge

 Lasse Berntzen er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og har bidratt til prosjektet gjennom tre år. Berntzen forsker på det digitale samfunn, inkludert e-forvaltning, e-demokrati, innovasjon i offentlig sektor og "smarte byer». Han underviser programmering (.NET), mobile applikasjoner, e-handel, innovasjon i offentlig sektor, åpen kildekode, e-forvaltning og e-demokrati, sosiale medier, Internet-of-Things. Berntzen er i tillegg instituttets internasjonale koordinator. Som om ikke det er nok, er Berntzen også folkevalgt - både i Holmestrand kommune og i Fylkestinget. Dosenten har derfor praktiske erfaringer i forhold til å forstå hvor skoen trykker i  politisk innovasjon og politisk dialog.

Telefon: +47 922 09 217
Epost: lasse.berntzen@usn.no

Marius Rohde Johannessen
Marius Rohde Johannessen

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vestfold, Norge

 Førsteamanuensis Marius Rohde Johannessen, er koordinator for svenske, danske og norske forskerne i prosjektet. Marius Rohde Johannessen,har deltatt i prosjektet gjennom tre år, og har stått bak rapporteringen rundt pilotprosjektet som ble avsluttet i 2019. Rohde Johannessen har bakgrunn som journalist, og har de siste 15 årene konsentrert sin forskning om E-demokrati-løsninger.  Han har deltatt i en rekke norske og internasjonale prosjekter - nesten like lenge som vi har hatt internett. Rohde Johannessen har sett E-demokratiprosjekter komme og gå, og er en av garantistene for at vi gjør smarte valg i prosjektet og at forskerne får best mulig arbeidsbetingelser.

Telefon: +47 917 65 602
Epost: marius.johannessen@usn.no

Martin Karlsson
Martin Karlsson

Assisterende professor, Universitetet i Ørebro, Sverige

 Martin Karlsson er assisterende professor i "political science" ved  Örebro Universitet. Han arbeider mye i team med professor Joachim Åström, som også deltar i dette forskningsprosjektet.  Karlssons forskning fokuserer seg mye på sammenhenger mellom etablerte demokratiske institusjoner og nye former for deltagelse og politisk kommunikasjon. Karlsson har vært deltagende i en rekke prosjekter. Her er noen av de ferskeste.

Telefon: +46 19 30 36 27
Epost: martin.karlsson@oru.se

 

Mette Sønderskov
Mette Sønderskov

Forsker, Høgskolen i Innlandet (HINN), Lillehammer, Norge

 Mette Sønderskov er forsker ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og er tilknyttet Østlandsforskning. Mette Sønderskov tok sin doktorgrad i temaet «Politisk Innovasjon», der hun samarbeidet tett med fem norske kommuner. I vårt prosjekt vil Sønderskov være en av forskerne som drar det aller tyngste lasset. Hun vil være sentral i forhold til å utforske hvorfor, hvordan og i hvilken grad dialogen påvirker avsendere og mottaker, og i hvilken grad den gir effekt. Sønderskov og vil analysere tilbakemeldingene fra både avsendere og respondenter i dialogen.

Telefon: +47 473 62 548
Epost: Mette.Sonderskov@inn.no

Ulla Higden
Ulla Higden

Professor, Høgskolen i Innlandet (HINN), Lillehammer, Norge

 Ulla Higden er professor i i offentlig planlegging. Higdem er tilknyttet Institutt for organisasjon, ledelse, styring. Ulla Higdem er en rutinert forsker, som skal bidra med å utforske hvorfor, hvordan og i hvilken grad dialogen påvirker avsendere og mottaker, og i hvilken grad den gir effekt,. Higdem deltar i jobben med analysere tilbakemeldingene fra avsendere og respondenter i dialogen. Higdem har selv erfaring som leder i en rekke kommunale og fylkeskommunale sammenhenger.

Telefon: +47 61 28 80 55
Epost: ulla.higdem@inn.no

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg