FAQ

FAQ

Klikk på boksene under for å lese svar på de ofte stilte spørsmålene. Om du leter etter noe spesifikt, kan du bruke søkeboksen over.

Hvorfor dialog?

I kommunene vil en god dialog styrke medborgerskapet. Dette er etterspurt av folk og folkevalgte. Engasjement, deltagelse og dialog er bærebjelker i demokratiet. 
I andre demokratiske sammenhenger er en god og åpen dialogen mellom den valgte ledelsen og medlemmene minst like viktig.

Hva er GiMening™, og hvordan virker konseptet?

GiMening™ er en digital plattform, som forenkler og stimulerer dialogen mellom folk og folkevalgte, og mellom tillitsvalgte og medlemmer.  Den består av verktøy og metoder. Målet er å gjøre gode tillitsvalgte bedre, og folk mer fornøyde og deltagende - ikke minst de lavmælte. 

Hva mener vi med «den digitale kaffekoppen»?

Inspirert av Senterpartiets analoge kaffekopp, kaller vi GiMening™ den «digitale kaffekoppen». Målet for begge er å "se og høre" folk.  Den analoge kaffekoppen er hyggeligere og varmere, mens den digitale er mer effektiv. Vi tror det er behov for begge.

 

Kan den "digitale kaffekoppen" erstatte den analoge?

Slett ikke!. Den "digitale kaffekoppen" er et supplement til den analoge. Det personlige møtet mellom mennesker kan ikke erstattes av digitale løsninger - heller ikke vår. Virkelighetens verden er imidlertid slik at de færreste folkevalgte og tillitsvalgte har anledning til å møte alle de skulle ønske at de kunne kommunisere personlig med. Det betyr at mange innbyggere og medlemmer aldri møter en folkevalgt eller tilltsvalgt. GiMening™ øker mulighetene for kontakt.

Er GiMening™ et stemmeverktøy?

Nei. GiMening™ er en temperaturmåler, som gir et øyeblikksbilde i et utvalg av repondenter. Målet med GiMening™ er å hjelpe folkevalgte og tillitsvalgte med tilbakemeldinger på hvor man har innbyggere og medlemmer i forhold til aktuelle spørsmål. GiMening er et trygt, effektivt, kjapt og brukervennlig responsverktøy.

Hvordan kan GiMening™ gjøre gode politikere og tillitsvalgte bedre?

Gode folkevalgte og tillitsvalgte er lydhøre ombudsmenn, som kjenner temperaturen i lokalsamfunnet og blant medlemmene. GiMening™ gjør jobben enklere. GiMening™ hjelper beslutningstakere til men fakta - og mindre synsing.

Hvem kan bruke GiMening™?

Alle kommuner og demokratiske organisasjoner, kan bruke GiMening™. Avsenderne av dialogen trenger en lisens, mens innbyggere og medlemmer laster ned appen gratis.

Er GiMening™ enkelt å bruke?

Ja. Det kreves èn times kurs for den/de som er avsendere i systemet, og som skal analysere data i bakkant. Respondentene trenger ingen opplæring. Både systemet og appen er svært enkel og brukervennlig.

 

Hvilke elementer består GiMening™ av?

GiMening™ består av tre elementer:
1) Spørsmåls-generator (Avsender)
2) App for gratis nedlastning (Mottaker)
3) Rapport-generator (Avsender)

I spørsmåls-generatoren formulerer avsenderen spørsmål. I appen svarer folk, og i repport-generatoren analyseres tilbakemeldingene av avsenderen.

Hva er visjonen, misjonen og målet med GiMening™?

GiMening™ leverer en forskningsbasert, digital plattform for dialog, som skal oppleve som trygg, enkel, trygg, respektfull, interessant og nyttig. GiMening™ skal levere verktøy og metoder som øker engasjementet og deltagelsen - blant flere i demokratiske sammenhenger.

Hva koster GiMening™?

GiMening™ er gunstig priset. Alle kommuner og organisasjoner vil ha råd til å styrke dialiogen med innbyggerne og medlemmer - selv i trange budsjetter.  

Be om et uforpliktende pristilbud

Hvorfor liker folk å bruke GiMening™ ?

"Alle" ønsker å bli sett og hørt.  GiMening™ gjennomførte  et pilotprosjekt med følgeforskning i fem kommuner i 2019. Et stort flertall av de spurte ønsket å benytte appen - dersom den ble tilgjengelig i deres kommune.   Brukerne liker dialogverktøyet fordi det er enkelt i bruk og ikke krever mer tid enn de er villige til å avse. Brukerne satta også pris på anonymiteten verktøyet garanterer.

Les forskningsrapporten

Hvorfor er ordføreren og organisasjonens leder avsender?

Ordføreren er kommunens øverste ansvarlige. Akkurat som en valgt leder er ansvarlig i en demokratisk organisasjon. I en brukerundersøkelse GiMening™ gjennomførte, sier mer enn 70% at de opplever det som positivt og attraktivt å kommunisere direkte med "sjefen".

Se forskningsrapport

Hva forsker GiMening™ på, og hvorfor?

10 skandinaviske forskere samarbeider om å finne flere svar på hva som påvirker unges engasjement og deltagelse -og hvordan.  5 kommuner, 5 ungdomsråd og 5 skoler deltar.  Vi driver forskning og utvikling for å kunne tilby et effektivt og kvalitetsikret dialogverktøy til norske kommuner, skoler og organisasjoner.

Les mer om PostLocals forskningsprosjekt

Hvordan skal folkevalgte og tillitsvalgte bruke GiMening™?

Brukerne av GiMening™ bestemmer selv hvordan og hvor ofte de ønsker å bruke dialogverktøyet.  Vi har laget noen enkle kjøreregler som fungerer for de fleste. De handler blant annet om hvor ofte det kan være lurt å stille spørsmål, hva som er gode og mindre gode spørsmål, hva spørsmålsstillere bør tenke på i bakkant av en spørsmålsrunde, og hvordan tilbakemeldinger kan brukes .

Ingen kommuner og organisasjoner er like. Det vil derfor være umulig å lage ett sett med kjøreregler. Vi oppfordrer derfor alle våre samarbeidspartnere å finne sin oppskrift på hvordan dialogen skal utvikles og gjennomføres. Ulike fagpersoner i GiMening™ bistår gjerne i prosessen med å finne "beste bruk" for din kommune eller organisasjon.

 

Hvem har ansvaret for den politiske dialogen?

Alle kommuner og demokratiske organisasjoner kommuniserer på ulike plattformer, og med ulike avsendere. Mye av kommunikasjonen skal og bør foregå på den administrative banehalvdel - men ikke alt.

GiMening™ hjelper folkevalgte og tillitsvalgte til å ta et mer aktivt grep om den politiske dialogen, og modernisere den. En politisk dialog er et politisk ansvar - både i en kommune og i en organisasjon.

Hva er gode og dårlige spørsmål?

Gode spørsmål skaper engasjement og oppleves som relevante. Gode spørsmål handler om temaer som diskuteres i lokalsamfunnet og i organisasjonen.  Gode spørsmål kan være store og viktige, men kan også være små, morsomme og hverdagslige. Gode spørsmål krever ikke forkunnskaper som man ikke kan forvente at gjennomsnittsinnbyggeren og gjennomsnittsmedlemmet har. Gode spørsmål krever ikke at du må lese en bunke sakspapirer eller bakgrunnsmateriale.

Hvordan kan folkevalgte og tillitsvalgte samarbeide?

Å lage gode spørsmål er en øvelse i «sunn fornuft». Det handler om gode rutiner, og at gode folk som samarbeider. De fleste kommuner og organisasjoner velger å etablere en arbeidsgruppe, som går sammen om jobben. GiMening™ gir også muligheter for å samarbeide med andre kommuner og organisasjoner. I en region kan man eksempelvis samordne spørsmål, og skaffe interessante tilbakemeldinger på regionale likheter og forskjeller. 

Hvordan gjenbruke andres spørsmål?

Ett av elementene i  GiMening™ er spørsmålsgeneratoren. Her finnes et arkiv med forslag til aktuelle spørsmål. Spørsmål som andre brukere av GiMening™ har stilt,  kan bli dine ett tastetrykk. 

Hvordan utvikles GiMening™?

GiMening™ utvikles vitenskapelig  - teknologisk, visuelt og innholdsmessig. Oppgraderinger gjøres fortløpende. Disse får samarbeidspartnere automatisk nytte av.  Kunnskap deles kontinuerlig  - mellom brukerne og utviklerne av GiMening™. Også innbyrdes deles kunnskaper og erfaringer mellom kommunene og organisasjonene som benytter GiMening™.

Hvor trygt er GiMening™?

GiMening™ leverer sikkerhet på øverste nivå. Linken mellom personopplysninger og svar, kuttes og krypteres. Det betyr at det ikke er mulig for noen å koble svar til spesifikke personer. Spørsmålsstiller er den eneste som kan sende ut spørsmål. Vi undertegner en databehandleravtale med våre samarbeidspartnere. Den regulerer alle GDPR-spørsmål, og ivaretar sikkerheten til kommuner og organisasjoner som benytter GiMening™.

Hvilke personopplysninger ber vi om, og hva brukes de til?

GiMening™ ber repondentene om navn, telefon, kjønn, sivil status, alder og postnummer. Dette er nødvendig for å øke verdiene av dataene som skal analysere i bakkant av en spørsmålsrunde. Eksempelvis kan det være interessant å vite hva unge mener kontra eldre, og om gutter mener det samme som jenter. Personopplysningene kobles ikke med svarene. Linken mellom personopplysninger og svar kuttes og krypteres automatisk i systemet. Ingen kan derfor vite hvem som har svart hva - heller ikke de som befinner seg på innsiden av systemet.

Er GiMening™ GDPR-vennlig?

Ja. GiMening™ er et 100% anonymt. Linken mellom personopplysninger og folks svar kuttes og krypteres. Ingen kan vite hvem som har svart hva. 

Hvorfor og hvordan etablere gode utvalg?

Gode svar krever gode spørsmål, som stilles i et representativt utvalg. Representative utvalg gjør at spørsmålsstiller kan stole på tilbakemeldingene som kommer - innenfor akseptable feilmarginer. Det er flere måter å etablere gode utvalg. Kommunen eller organisasjonen kan invitere «alle» , og på den måten sikre mange respondenter. Alternativt kan kommunen eller organissjonen velge å gå målrettet ut og etablere representative utvalg i spesifikke målgrupper. Det kan eksempelvis være unge, eldre, bedriftsledere, flerkulturelle eller eksempelvis innbyggere eller medlemmer i spesielle geografiske områder.

Hvordan påvirker GiMening™ IT-avdelingen?

GiMening™ ligger i «skyen» og påvirker derfor ikke  IT-avdelingen eller deres øvrige digitale infrastruktur. Drift og vedlikehold ivaretas av GiMening™, og er inkludert i prisen.

Hva er GiMening™/Skole og GiMening™/samfunn?

GiMening er et verktøy som stimulerer dialogen mellom politisk ledelse i kommunen og innbyggerne i en kommune.Vi ønsker imidlertid å kunne tilby GiMening™ til andre demokratiske organisasjoner.  GiMening/Skole™ er en løsning beregnet på dialogen mellom skoleledelsen og elevene. GiMening/Samfunn™  stimulerer dialogen i demokratiske organisasjoner. De ulike konseptene bygger på samme teknologi, og kan brukes om hverandre.  En skoleelev kan eksempelvis være respondent i dialogen med Ordføreren, med skoleledelsen og eksempelvis som medlem av en forening. Dialogen med ulike spørsmålsstillere skjer  i en og samme app. Slik kan GiMening™ brukes i ulike sammenhenger - uten at respondenten behøver å forholde seg til flere ulike apper.

Hva med de som ikke er digitale?

GiMening appen betinger at du har en smarttelefon.  I dag disponerer 95%  av befolkningen mellom 9-79 år en smarttelefon. Prosentandelen har nesten doblet seg siden 2011.  Likevel er det fortsatt noen som ikke vil være i stand til å delta i den digitale dialogen. Dette kan løses ved å kommunisere analogt mot de målgruppene som ikke kan delta digitalt.

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg