Om GiMening™

GiMening™ er forskningsbaserte verktøy og metoder, utviklet av selskapet PostLocal. Målet er å gjøre gode folkevalgte bedre, og flere innbyggere mer deltagende i det offentlige ordskiftet. Vi styrker dialogen på en trygg, respektfull og brukervennlig måte.

HANDS-UP: GiMening™ er verktøy og metoder som skal øke engasjementet og deltagelsen blant innbyggere i kommunene og blant medlemmene i demokratiske organisasjoner. Nå etterlyser vi flere som vil delta i jakten på en mer effektiv, respektfull og engasjerende dialog.

 

Mange innbyggere og medlemmer er tause. De ytrer seg sjelden offentlig. De skriver ikke leserinnlegg, og deltar ikke på folkemøter. De tilhører de lavmælte.

Mer enn 70% av de voksne sier at de aldri bruker sosiale medier til politiske ytringer. 91% av de unge sier det samme  Samtidig sier flertallet at de er opptatt av politiske saker og spørsmål, og at de setter pris på å bli sett og hørt. Dette betyr at likegyldigheten ikke er vår tids utfordring, men egenskapene til enkelte medier. Sosiale medier kan ofte framstå som ekkokammere og digitale gapestokker. Undersøkelser om hatafulle ytringer , viser urovekkende resultater.

GiMening™ har utviklet verktøy og metoder som ikke setter noen i forlegenhet, og som eliminerer mulighetene for netthets. Det gjelder både for folkevalgte og tillitsvalgte som stiller spørsmålene, og for folk som svarer.  GiMening™ er 100% anonymt.

Vi bidrar til mer engasjement - blant flere gjennom en respektfull dialog.  Gode tillitsvalgte lytter. For å nå flere enn de man møter personlig, kreves effektive verktøy og metoder.  GiMening™ leverer digitale temperaturmålinger som gjør gode politikere og besluttningstakere tryggere og bedre, og folk mer fornøyde.  

Forskningsrapporter viser at våre digitale verktøy og metoder fungerer. Nå er vi i gang med et forskningsprosjekt, som skal gi flere svar om hvordan, hvorfor og i hvilken grad dialogen stimulerer unge. Hovedprosjektet, som blant andre støttes av Forskningsrådet, Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Sparabankstiftelsen DnB, følger opp et pilotprosjekt som ble avsluttet sommeren 2019.

Når hovedprosjektet avsluttes høsten 2022, er mer enn 12 milloner kroner investert i jakten på morgendagens dialogløsninger. For å lykkes er vi avhengige av å samarbeide med førsteklasses forskere, kommuner og organisasjoner som deler vår visjon og vårt ønske om å gjøre verdens beste demokrati enda bedre.

I følgeWorld Democracy Index er Norge verdens ledende demokrati. Det betyr at vi har et godt utgangspunkt for å utvikle våre demokratiske institusjoner ytterligere.

Kommuner og organisasjoner som vil styrke dialogen, og som vil å ta del i vårt forskningsprosjekt, er velkommen. Vi trenger flere kloke hoder og ivrige hender.

"Når hovedprosjektet avsluttes høsten 2022, er mer enn 12 milloner kroner investert i jakten på morgendagens dialogløsninger "

 PASSER VI SAMMEN?: Forskningsprosjektet "GiMening™" jakter på nye muligheter for den demokratiske dialogen. Vi jakter også på nye partnere som er motiverte for å delta.

HVORDAN BLI SAMARBEIDSPARTNER
I FORSKNINGSPROSJEKTET, OG HVORFOR?

Vi gjør plass til inntil 10 nye kommuner eller demokratiske organisasjoner, som ønsker å delta i vårt pågående forskningsprosjekt. Kommuner og demokratiske organisasjoner som vil bidra til å utforske muligheter og barrierer i fremtidens dialog, er velkommen til å ta kontakt.

Vi tilbyr hjelp og støtte fra rutinerte forskere og andre fagpersoner, til kommuner og demokratiske organisasjoner som ønsker å utforske egne muligheter. Vi tilbyr et samarbeid til selvkost. Det betyr at vi kun fakturerer dere for de utgiftene vi har med å sette dere opp som brukere av GiMening™. Dette betyr gode muligheter for å teste verktøy og metoder til svært gunstige betingelser.

Ta kontakt om du har tanker og ideer om tematikken, eller om du ønsker å høre mer om mulighetene for et partnerskap i forskningsprosjektet. Vi ønsker å samarbeide med alle kommuner og demokratiske organisasjoner som vil delta i jakten på morgendagens dialogløsninger.

Marius Rohde Johannessen

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vestfold, Norge

marius.johannessen@usn.no

Mette Sønderskov

Forsker, Høgskolen i Innlandet (HINN), Lillehammer, Norge

mette.sonderskov@inn.no
PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg