Til forside

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken har vært en sentral og avgjørende samarbeidspartner for forskningsprosjektet.  Fylkesmannen støttet kommunene som deltok i pilotprosjektet som ble avsluttet sommeren 2019. Fylkesmannen i Oslo og Viken har også støttet kommunene som deltar i hovedprosjektet

Lillehammer Kommune

Lillehammer kommune deltar i hovedprosjektet, og var den første kommunen som tok i bruk dialogverktøyet  - beregnet på bruk mot innbyggerne.  Lillehammer deltar også med Lillehammer Ungdomsråd.

Ordfører: Ingunn Trosholmen
Telefon: 4792028175
Epost: Ingunn.Trosholmen@lillehammer.
politikerportal.no

Web: https://www.lillehammer.kommune.no/

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har vært en lojal samarbeidspartner i prosjektet fra starten - via pilotprsojektet og inn i Hovedprosjektet. Vi har nytt godt av ulike støtteordninger i finansieringen av prosjektet.

Web: https://www.innovasjonnorge.no/

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstifelsen DNB støtter, via foreningen "Norsia Tenker Tanker", arbeidet og aktivitetene  i Ungdomsråd og på skoler. Sparebankstiftelsen og "Norsia Tenker Tanker" legger til rette for prosesser og aktiviteter som skal stimulere til større engasjement og demokratisk deltagelse. Ved hjelp av Sparebanksitftelsens midler skal relasjonene mellom lærere, elever, ungdomspolitikere "voksenpolitikere" og ungdommer  utvikles på ungdommenes presmisser.

Web: https://www.sparebankstiftelsen.no/no

Viken Fylkeskommune

Viken Fylkeskommune har støttet prosjektyet via Oslofjordfondet, som var en betydelig bidragsyter i pilotprosjektet som ble gjennomført i 2019. Pilotprosjektet som foregikk med utgangspunkt i fem kommuner og to skoler, var utgangspunktet for hovedprosjektet som nå gjennomføres.

Web: https://viken.no/
https://www.regionaleforskningsfond.no/
oslofjordfondet/

Forskningsrådet

Forskningsrådet finansierer hovedprosjektet som startet sommeren 2020 og som skal pågå til høsten 2022. Forskningsrådet gjør det mulig å engasjere 10 nordiske forskere som med ulike vinklinger skal bidra i prosjektet.

Web: https://www.forskningsradet.no/

Hamar kommune

Hamar Kommune har via ordfører Einar Busterud, vært sterkt deltagende i pilotprosjektet. Hamar kommune er en av de fem samarbeidende kommunene i prosjektet. Hamar er anerkjent som en av de norske kommunene som har lykkes aller best med innbyggerinvolvering.  Prosjektet nyter godt av Hamars erfaringer og kunnskaper på området. Prosjektet er spesielt takknemlig for Busteruds ideer og tanker om hvordan fremtidens dialog kommune bør utvikles. På Hamar deltar også Ungdomsrådet og Hamar Katedralskole.

Ordfører: Einar Busterud (By- og bygdelista)
Telefon: +47 901 18 959
Epost: Einar.Busterud@hamar.kommune.no
Web: https://www.hamar.kommune.no/

Center for borgerdialog

Center for Borgerdialog er en anerkjent dansk satsning, som er etablert i København.  Senteret ledes av den anerkjente  forskeren Anne Tortzen, som har en doktorgrad i borgerdialog. Tortzen er en mye brukt konsulent, som har jobbet med borgerdialog og samskapelse i en rekke nordiske kommuner. Anne deltar i forskningsprosjektet.

Epost: anne@centerforborgerdialog.dk
Web: https://centerforborgerdialog.dk/

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) deltar i prosjektet og er representert i vår referansegruppe. LNU er en paraplyorganisasjon for mer enn 90 landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier.

Web: https://www.lnu.no/

 

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet, (HINN) deltar i prosjektet med en rekke ressurspersoner fra tre ulike campuser. Vi samarbeider med Spillskolen på Hamar, med Østlandsforskning på campus Lillehammer og med campuset på Rena.  Seks av 10 forskere i prosjektet er rekruttert fra HINN.

Web: https://www.inn.no/

 

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har gitt verdifulle bidrag til prosjektet siden oppstarten i 2017.  Forskerne Marius Rohde Johannessen og Lasse Berntzen, tilhører landets mest rutinerte og aktive i forhold til forskning på E-demokratiløsninger - i inn- og utland. Johannessen og Berntzen fulgte pilotprosjektet tett og leverte en forskningsrapport sommeren 2019.  Forskerteamet deltar også i hovedprosjektet.  USN og Marius Rohde Johannessen vil fungere som koordinator for forskerne.

Web: https://www.usn.no/

 

Örebro Universitet

Ørebro Universitet har gjennomført europas største studie innenfor "ung politisk sosialisering". Et team av forskere ved universitetet fulgte 5000 svenske ungdommer gjennom fire år. Målet med studien var hvordan unge får sin politiske "oppvåkning", hva som påvirker dem og hvordan dette preger dem som unge voksne og voksne medborgere.  Sentrale personer fra dette forskningsprosjektet, deltar i vårt prosjekt, som også vil ha et ekstra fokus på unge.

 

Web: https://www.oru.se/

 

Ringerike Kommune

Ringerike kommune deltok i pilotprosjektet som ble avsluttet sommeren 2019. Varaordfører Dag Henaug gjorde en førsteklasses koordinator for de fem kommunene som deltok, og har fulgt hele prosjektet tett siden.  Ringerike kommune, Ringerike Ungdomsråd og to skoler i kommunen, deltar også i hovedprosjektet som skal gjennomføres fram til 2022.

 

Ordfører: Kirsten Ørebråten (Arbeiderpartiet)
Telefon: +47 911 72 300
Epost: kirstenorebraaten@yahoo.no
Web: https://www.ringerike.kommune.no/

 

Hurdal Kommune

Hurdal er en liten, men ambisiøs kommune, som var landets første til å inkludere FNs bærekraftsmål. Hurdalø kommune deltok i pilotprosjektet som ble avsluttet sommeren 2019, og deltar også i hovedprosjektet. På Hurdal deltar også Ungdomsrådet og Hurdal skole.

Ordfører: Paul Johan Moltzau (Senterpartiet)
Telefon: +47 97148 088
Epost: pmoltzau@hurdal.kommune.no
Web: https://www.hurdal.kommune.no

 

Jevnaker Kommune

Jevnaker kommune er en kommune med ambisjoner om å legge til rette for innbyggerinvolvering. Kommunen deltog i pilotprosjektet som ble avsluttet sommeren 2019, og deltar i hovedprosjektet.  Det gjør også Jevnaker Ungdomsråd og Jevnaker ungdomsskole.

Ordfører: Morten Lafton (Arbeiderpartiet)
Telefon: +47 934 47 120
Epost: Morten.Lafton@jevnaker.kommune.no
Web: https://www.jevnaker.kommune.no/

 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg