ProsjektLogg

Terje Andersen til minne

Det er med svært tungt hjerte at vi må informere om at vår kollega og partner, Terje Andersen, sovnet stille inn fredag 7.januar etter kort tids sykeleie. Han vil etterlate seg dype spor. Vi i PostLocal vil videreføre arbeidet og engasjementet hans.

Publisert: 5. februar 2022

Minnes: Terje Andersen brant for demokrati og medborgerskap.

Foto: Øyvind Lien, Ringerikes Blad. 

Vi er mange som har blitt inspirert og lært mye av Terje. Han har satt tydelige avtrykk etter seg og har bidratt med mye i PostLocal. Dette er vi svært takknemlige for, og mye vi skal ta med oss videre. Terje kan ikke erstattes, men vi i PostLocal er heldige som har ressurssterke og engasjerte personer rundt oss som vil bidra i vårt videre løp.

I PostLocal bretter vi nå opp ermene og viderefører fremdriften som er satt, selv om Terje ikke er med oss lengre. Trond Henriksen, som er deleier og ansatt i PostLocal, er ny daglig leder og vil styre fremdriften videre.

Under følger minneordet vi sendte til Ringerikes Blad, som ble publisert 18.januar. Bisettelsen fant sted i Hønefoss kirke 20.januar.

Minneord publisert i Ringerikes Blad 18.januar 2022

Det var med stor sorg vi i PostLocal mottok budskapet om vår gode kollegas bortgang. Terje Andersen var daglig leder og medeier i PostLocal, som har en visjon om å bidra til å styrke dialogen mellom de som styrer og de som blir styrt. Vi har utviklet konseptet Gi mening, som skal gi økt engasjement og deltakelse i demokratiske prosesser. Da i særdeleshet «den tause majoritet». Terje ledet an i dette arbeidet, og var spesielt opptatt av å lytte til og involvere unge mennesker. Dette er vi unge i PostLocal ekstra takknemlige for.

Terje har satt tydelige avtrykk etter seg og har bidratt med mye i PostLocal. Dette vil vi takke han for. Han kan ikke erstattes, men vi vil videreføre engasjementet og ideene i Terjes ånd.

Vi i PostLocal minnes Terje slik:

Du var visjonær. Det middelmådige, forsiktige eller defensive var det for deg ikke verdt å kjempe mye for å oppnå!

Du var kreativ. Når vi andre tenkte nytt var det kun en parentes i forhold til hva du kom opp med!

Du var ærlig. Å drøfte idéer eller problemstillinger med deg var ikke alltid enkelt eller behagelig, men vi visste alltid at du var velmenende og at det var utviklende for oss!

Du var modig. Du hadde meninger om mangt og uttrykte disse med en skarp penn – meninger mange ikke våget å løfte fram og til debatt!

Du var en stor formidler. Med klokskap og en rikholdig fargepalett skapte du fortellinger med tydelige bilder i de hoder som var så heldige å få lytte til ditt budskap!

Du brant for medbestemmelse. Du jobbet iherdig for at vanlige folks meninger måtte bli hørt mer –og at mennesker med makt måtte lytte mer!

Du kjempet for de unge.  Din respekt for unges meninger og motivasjon for løfte dette fram var til stor inspirasjon for mange. Du tok unge på alvor, og ga de en reell mulighet til involvering!

Du var deg selv. Heldige er vi som har fått anledning til å bli kjent med deg, og takknemlige er vi som har fått bli med deg på din reise i PostLocal.

Våre tanker går nå til Terjes nærmeste familie.

Hvil i fred!

Kollegaer i PostLocal AS: Karine Jonsrud Pedersen, Erlend Kristinsønn Ødegård Kåsereff, Nora Prøsch Meier, Elisabeth Klever og Trond Henriksen.

Terje er savnet av mange, og i lokalavisen er det flere minneord og kondolanser. Disse kan leses her. 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg