ProsjektLogg

Ringerike ga mening

"GiMening-prosjektet" har gjennomført sin første workshop. Et motivert ungdomsråd i Ringerike, var først ut med å brainstorme interessante spørsmål de ønsker å stille unge i kommunen. Erlend, Nora og Karine ledet arbeidsøkta med sikker hånd.

Publisert: 1. desember 2020

LEDET ARBEIDSØKTA: Erlend, Nora og Karina leder arbeidet med å gjennomføre workshoper for skoler, elevråd og ungdomsråd. Først ute var Ringerike Ungdomsråd, som hadde mange gode ideer til temaer og spørsmål de ønsker å stille via "GiMening-appen".  

 

Utenforskap, polarisering, rasisme, byutvikling, framtidstro og psykisk helse.  Forslag til temaer og spørsmål haglet da Ringerike Ungdomsråd hadde sin første workshop om hvordan de ønsket å bruke dialogverktøyet "GiMening".

Erlend Kåsereff, Nora Prøsch Meier og Karine Jonsrud Pedersen er engasjert for å guide unge brukere av "GiMening-appen". -Siden dette var vår første workshop, var vi litt spente på om folk ville være motiverte for å bidra, smiler Karine. -Det fikk vi et veldig klart svar på! -Det haglet med gode ideer til temaer og spørsmål.

-Det blir spennende å komme i gang med å etablere utvalg, og deretter sende ut spørsmålene. -Ikke minst blir det interessant å få tilbakemeldinger og analysere svarene.

Workshopen på Ringerike ble ekstra spennende ved at "voksenpolitikerne" var tungt representert.  Både ordfører Kirsten Orebråten og varaordfører Dag E Henaug deltok på brainstormingen og på gruppearbeidene.


Interessant erfaring

-Det var en interessant erfaring, kommenterte ordfører Kirsten. -Det er nyttig for oss voksne å få en direkte innføring i hva som rører seg og diskuteres blant de unge. -Det kan vi lære mye av, mente ordføreren.

Varaordfører Dag Henaug oppfordret de unge til å benytte anledningen til å legge konstruktivt "press" på politikerne, og til å utfordre med konkrete spørsmål og innspill. -Vi ser gjerne at dere kommer og tar plass i Kommunestyresalen, og stiller spørsmål til ordføreren. -Det har dere full anledning til, understreket Henaug.

Det ble en stor bredde i temaene som ble løftet fram.  Det vil ha stor verdi å få fakta på bordet. -Forskjellen mellom å "synse" og vite er stor, mener Erlend Kåsereff, som selv er folkevalgt i Ringerike kommune.

-Gjennom å presentere fakta, er det mye lettere å få ting til å skje, understreket Erlend, som minnet om at poenget med å bruke "GiMening" som et dialogverktøy er å tvinge fram fornuftige forandringer. -Fakta kan sette dagsorden, understreket Erlend.

"GiMening-gjengen" skal nå ut på "turné". Fem kommunener, ungdområd og skoler skal besøkes. Det skal gjennomføres både orienteringsmøter og workshoper, der målet er å drøfte ulike temaer og spørsmål som siden skal sendes ut til ungdommene.

-Noe tematikk vil sikkert være gjengangere, tror Nora,som også er aktiv politiker i Hole kommunestyre.  -Mens andre ting ganske sikkert vil være spesielt for den enkelte kommunen, tror Nora.

-Vi håper at en spørsmålsrunde eller to kan stilles i alle kommunene.  
-Det kan i så fall gjøre det mulig å avdekke likheter og forskjeller mellom kommunene, avslutter Nora.

Prosjektet er nå "offisielt" i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen i Jevnaker, Hurdal, Hamar og Lillehammer kommune.

 

"GiMening-gjengen" skal nå ut på "turné" i de fem kommunene, ungdområdene og skolene prosjektet samarbeider med"

 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg