ProsjektLogg

Oppfordret innbyggere til å gi mening

Lørdag 3. september hadde vi stand sammen med Ringerike Ungdomsråd, ved leder Catherina Håkenstad, under Ringeriksdagen i Hønefoss. Representanter for foreningen Norsia Tenker Tanker var også med.

Publisert: 16. september 2022

GI MENING OG RINGERIKE UNGDOMSRÅD: Karine Jonsrud Pedersen (23), Catherina Håkenstad (17) og Erlend K. Ø. Kåsereff (22) oppfordret på både unge og voksne til å gi sin mening i appen «Gi mening» på Ringeriksdagen. Foto: Trond Henriksen

 

På vegne av regionens tre ungdomsråd ble det gjennomført en undersøkelse i appen «Gi mening», med spørsmål om hvordan både unge og eldre opplever Ringeriksregionen som bo- og arbeidssted.

Ringeriksregionen står foran store samfunnsendringer. Det planlegges for ny firefelts vei og Ringeriksbanen mellom Hønefoss og Oslo. Ny vei og bane vil knytte Ringeriksregionen nærmere sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo. Planene har medført betydelige bygge- og fortettingsprosjekter i Hønefoss. Temaet var sentralt for ungdommenes undersøkelse på Ringeriksdagen.

Tandemhopp som premie

På standen ønsket ungdommene å høre hva mennesker på Ringerike tenker om mulighetene i regionen, særlig med tanke på Ringeriksbanen og om de i det hele tatt tror den vil komme. Alle som deltok i undersøkelsen i Gi mening-appen fikk mulighet til å vinne et tandemhopp i førstepremie, gavekort på restauranten Salt og Pepper i andrepremie, og gavekort på Hønefoss kino som tredjepremie. 

– I spørsmål om utvikling og regionens fremtid er det vesentlig at de unge deltar og får en hånd på rattet, sier Erlend.

Erlend er en del av «Gi mening-prosjektet» og er også folkevalgt i Ringerike kommune. Sammen med Karine, som også har vært en del av prosjektet de siste to årene, har han deltatt i flere møter og workshops  med ungsområd og elevråd. De har et stort  stort engasjement for at flere mennesker skal bli hørt, med et ekstra fokus på barn og unge

– Sentrale myndigheter har, gjennom et ønske om «revitalisere» ungdomsrådene, utfordret kommunene til å tenke nytt om ung politisk dialog. Vi ønsker, med dialogkonseptet «Gi mening», å ta den utfordringen sammen med ungdomsrådene. Gjennom et verktøy som gjør det trygt og enkelt å engasjere seg og gi sin mening håper vi å få flere, særlig unge til å engasjere seg i demokratiet vårt. Vårt mål er at det skal være enkelt og trygt å delta i det offentlige ordskiftet og gi sin mening, forteller Erlend.

– Det er så gøy at Catherina, som leder av ungdomsrådet i Ringerike, ønsket å fronte en undersøkelse om utviklingen av Ringeriksregionen i appen «Gi mening» på Ringeriksdagen, sier Karine.

OVERREKKELSE AV GAVEKORT: Catherina i hyggelig møte med vinnere av gavekort for 1. premie og 3. premie i etterkant av Ringeriksdagen. Vinner av 2. premie var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Trond Henriksen

 

Fornøyd med oppslutningen

I løpet av Ringeriksdagen var det mange unge og voksne som besøkte standen til «Gi mening». Litt i underkant av 100 personer lastet ned appen og deltok i undersøkelsen Catherina frontet.

– Jeg er veldig fornøyd med oppslutningen og tilbakemeldingene vi fikk i løpet av dagen, sier Catherina. Hadde det ikke vært for denne anledningen og appen «Gi mening» ville det vært krevende å få inn såpass mange tilbakemeldinger.

Hun fortsetter: 

– Det at svarene i «Gi mening» er anonyme er jeg sikker på at er en stor fordel for å ytre seg, og at flere trolig føler at de kan svare ærlig.  Når vi ellers ønsker å høre hva barn og unge mener om ulike saker er det vanskelig å få inn mange svar.

– Det var hyggelig å oppleve at en del voksne også satte pris på at ungdom i regionen tok initiativ og litt «eierskap» til samfunnsutviklingen vår. Det er jo tross alt barn og unge som skal leve lengst med de tiltakene og løsninger som nå blir valgt, sier Erlend.

BRA DELTAKELSE: Det var god oppslutning og hyggelige tilbakemeldinger på initiativet til ungdommene på Ringeriksdagen 3. september 2022. Foto: Trond Henriksen.

 

Vil følge opp tilbakemeldingene i ungdomsrådet

I Admin-systemet til «Gi mening» kan man segmentere data ut fra blant annet alder, kjønn og bosted. På den måten er det mulig å vurdere om det for eksempel er tendenser til at unge er av en annen oppfatning om noen spørsmål enn eldre.

– Jeg ser fram til å gjennomgå tilbakemeldingene fra undersøkelsen i Ringerike ungdomsråd, og jeg er spent på å se litt nærmere på hva unge mennesker mener i forhold til voksne, sier Catherina.

Hun legger til: 

 – Jeg vil også foreslå at vi drøfter utviklingen av Ringeriksregionen med de andre ungdomsrådene, og hvordan barn og unge kan medvirke mer. 

SJOKOLADE OG MENINGER: Catherina fristet med gavekort på tandemhopp og litt sjokolade til alle som oppsøkte standen. Hun så frem til å dukke ned i meningene på undersøkelsen, og ta opp dette i ungdomsrådet. Foto: Trond Henriksen

 

Vi i «Gi mening» stiller gjerne opp i møte med ungdomsrådene, og kan bidra i gjennomgang og analyse av undersøkelsen.

– Vi kan også bli med å drøfte eventuelle videre undersøkelser ungdomsrådene kunne tenke seg å få gjennomført, opplyser Karine.

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Norsia Tenker Tanker, Catherina og vi i «Gi mening» takker Sparebankstiftelsen DNB så mye for den muligheten stiftelsen har bidratt til for gjennomføring viktige medvirkningstiltak og aktiviteter!

 

Standen på Ringeriksdagen var et ledd i satsingen på å stimulere ung politisk dialog. Norsia Tenker Tanker har mottatt en raus gave fra Sparebankstiftelsen DNB for å bidra til å stimulere arbeidet i ungdomsråd i samarbeid med det lokale selskapet PostLocal – som har utviklet dialogkonseptet «Gi mening». Målet med prosjektet er å gi ungdomsrådene i Ringeriksregionen reelle muligheter til å gjennomføre relevante og ambisiøse prosjekter, samt tiltak som kan utvikle deres funksjon og rolle.

Om Norsia Tenker Tanker: en «tentetank» for folk flest. Foreningen er politisk uavhengig og arbeider for økt engasjement, kunnskap og toleranse gjennom åpen samfunnsdebatt og involvering. 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg