ProsjektLogg

30 partnere er intervjuet

I høst har forskerne Sønderskov og Higdem hatt det travelt. 30 personer er dybdeintervjuet. Disse representerer 15 partnerne i prosjektet. Nå skal tilbakemeldingene analyseres og drøftes.

Publisert: 5. november 2020 Sted: Lillehammer

Forsker Mette Sønderskov og professor Ulla Higem ved Høgskolen i Innlandet, har hatt en travel høst. 30 personer som deltar i prosjektet, er dybdeintervjuet av de to forskerne.  Nå systematiseres og analyseres tilbakemeldingene. Dette skal brukes aktivt i til det videre arbeidet med forskningsprosjektet.

-Samarbeidspartnerne har kommet med mange nyttige innspill og ideer, forteller Mette Sønderskov. -Spesielt har vi latt oss imponere og glede av engasjementet og ideene fra unge i Undomsråd og elevråd. -Vi benytter anledningen til å takke alle folkevalgte, lærere, elever og ungdomspolitikere som har stilt opp og bidratt med mange kloke og gode innspill.

I prosjektet samarbeider vi foreløpig med fem kommuner, fem ungdomsråd og fem skoler. Dette er Ringerike, Jevnaker, Hurdal, Lillehammer og Hamar kommuner og deres ungdomsråd.  Vi samarbeider i tillegg med Tyristrand skole, Hønefoss Videregående skole, Jevnaker skole, Hurdal Skole og Hamar Katedralskole.

-Vi ønsker kontakt med flere kommuner, ungdomsråd, skoler og demokratiske organisasjoner som vil teste konseptet GiMening™, sier prosjektleder Trond Henriksen, fra selskapet PostLocal. Vi har plass til inntil 10 partnere som vil stimulere dialogen med utgangspunkt i egen kommune eller organisasjon, forteller Henriksen.  -Ikke nøl med å kontakte oss om dere er litt nyskjerrig på hva dette er, og hvilke muligheter det kan gi.

-Vi understreke at prosjektet ikke krever hverken mye tid eller penger av de som vil delta, avslutter prosjektlederen. Henriksen håper å bli kontaktet av kommuner og demokratiske organisasjoner som vil bidra i jakten på mer engasjement og deltagelse - fra flere.

"Vi ønsker kontakt med flere kommuner, ungdomsråd, skoler og demokratiske organisasjoner som vil teste konseptet GiMening™"
 

Mette Sønderskov

Forsker, Høgskolen i Innlandet (HINN), Lillehammer, Norge

mette.sonderskov@inn.no

Ulla Higden

Professor, Høgskolen i Innlandet (HINN), Lillehammer, Norge

ulla.higdem@inn.no
PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg