ProsjektLogg

Marius koordinerer forskerne

Marius Rohde Johannessen er E-demokrati-forsker ved USN. Marius har ansvaret for å koordinere de 10 nordiske forskerne som deltar i prosjektet. Det er en krevende jobb!

Publisert: 5. november 2020 Sted: Campus Vestfold

JAKTEN PÅ NYE SPØRSMÅL OG SVAR: 10 nordiske forskere fra Sverige, Danmark og Norge samarbeidert i jakten på nye spørsmål og svar knyttet til demokratisk dialog. Forskerne koordineres av Marius Rohde Johannessen ved USN

PostLocals forskningsprosjekt involverer 10 norske, svenske og danske forskere.  For å sikre at disse jobber effektivt sammen, har Marius Rohde Johannessen fått ansvaret for koordineringen.

Johannsessen er en rutinert E-demokrati-forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som allerede har fulgt prosjektet gjennom tre år. Sammen med dosent Lasse Berntzen, var Marius "fødselshjelper" til ideen, som så dagens lys høsten 2017.

Berntzen & Johannessen har arbeidet med en rekke E-demokrati-prosjekter i inn- og utland de siste 12-15 årene. De har sett og utforsket en rekke prosjekter som har pågått siden internetts barndom på midten av 90-tallet.

-Mange av prosjektene vi har fulgt, har noen fellesnevnere.  En av dem er at de gjerne har vært store, kompliserte og ambisiøse. -Man har rett og slett ønsket for mye.

-Både politikere og forskere må trolig bli flinkere til å akseptere at "folk flest" har en travel hverdag. -Det betyr at de fleste av oss ikke har mye tid vi ønsker å sette av til aktivt medborgerskap - dette til tross for at de fleste av oss har store krav og forventninger til demokratiet.

-Vi ser derfor at ulike E-demokrati-prosjekter som forutsetter mye eller moderat innsats fra innbyggere og respondenter, som regel ikke lykkes særlig godt. -Allerede før vi traff folkene bak "GiMening™" hadde vi syslet med ideen om å forenkle den politiske dialoigen mellom folk og folkevalgte maksimalt, og se på hvilke muligheter og barrierer en slik tilnærming ville hatt, forteller Marius Rohde Johannessen.

Løsningen og tankene folkene bak GiMening™ presenterte oss for, var derfor noe vi var nyskjerrige på teoretisk, og noe vi ønsket å utforske i praksis, forteller Johannessen. -Derfor var det spennende å delta i pilotprosjektet som ble gjennomført sommeren 2019. 

-Tilbakemeldingene vi fikk fra de ca 300 respondentene i pilotprosjektet, tilsier at det var nettopp tryggheten, enkelheten og brukervennligheten i disse verktøyene og metodene som tiltalte brukerne vi testet mot.  I bakkant av pilotprosjektet produserte Johannessen og Berntzen en  forskningsrapporten som kan lastes ned på denne siden.

-Vi fikk interessante tall og tilbakemeldinger fra både avsendere og mottakere i piloten. Dette tilsier at det er vel verd å utforske verktøyene og metodene nærmere. -Når over 80% av de unge under 20 år som deltok i pilottesten sier at de ønsker å benytte dette verktøyet om det ble tilgjengelig i deres kommune, er det interessant og gledelig, mener Marius Rohde Johannessen. 

-Det er en spennende gruppe forskere som nå skal samarbeide i hovedprosjektet, forteller Johannessen. -Det er en  tverrfaglig gjeng som skal lete etter nye svar. -Vår første samling viste at forskerne setter pris på tverrfagligheten i prosjektet, og gleder seg til å samarbeide i jakten på nye spørsmål og svar, forteller forskningskoordinatoren.

Det er forskere fra Sverige, Danmark og  Norge som skal samarbeide. Dette er forskere som alle er opptatt av demokrati- og demokrati-utvikling, og som har ulike innfallsvinkler til utfordringene. -
Prosjektet følges også av tyske og polske forskere, som sitter i referansegruppe.

Har du spørsmål om forskerne eller innspill til prosjektet, er du velkommen til å ta kontakt med Marius på mail Marius.Johannessen@usn.no.  

"Når over 80% av de unge under 20 år som deltok i pilottesten sier at de ønsker å benytte dette verktøyet om det ble tilgjengelig i deres kommune, er det interessant og gledelig"

 

FUN FACT: Forsker Lasse Berntzen i prosjektet er litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av demokrati- og demokratiutvikling. I tillegg til at disse spørsmålene opptar han på dagtid, bruker Bertzen også mesteparten av fritiden sin på tematikken.  Lasse Bertnzen sityter nemlig både i Holmestrand Kommunestyre og er i tillegg representant i Fylkestinget.

Lasse Berntzen

Dosent, Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold, Norge

lasse.berntzen@usn.no

Marius Rohde Johannessen

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Vestfold, Norge

marius.johannessen@usn.no
PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg