ProsjektLogg

Erlend leder ung arbeidsgruppe

Erlend Kåsereff er en profilert ungdomspolitiker. Nå leder han en ung arbeidsgruppe som skal bistå kommuner, ungdomsråd, elevråd og skoler i forskningsprosjektet - der ung dialog står i fokus.

Publisert: 5. november 2020 Sted: Bø i Telemark


KLAR FOR Å LYTTE: Erlend Kåsereff leder arbeidsgruppen som også består av Nora Prøsch Meier og Karine Jonsrud Pedersen. De utgjør prosjektets spydspiss mot kommunene, ungdomsrådene og skolene som deltar i prosjektet.

Sammen med Nora Prøsch Meier og Karine Jonsrud Pedersen, skal Erlend Kåsereff jobbe for og med kommunene, ungdomsrådene og skolene. Temaet for forskningsprosjektet er "ung dialog og engasjement".

PostLocal ser fram til å samarbeide med den unge arbeidsgruppen. Gruppen blir prosjektets spydspiss i det arbeidet som skal foregå mot unge i ungdomsråd, elevråd og i kommunestyresaler.

-De tre som utgjør  ekspertgruppen, har gode forutsetninger for å forstå målgruppen, og finne effektive tiltak og aktiviteter som kan engasjere. Det mener daglig leder Terje Andersen i selskapet PostLocal.

Både Nora, Karine og Erland har bred politisk erfaring. De ønsker å vise unge at engasjement og deltagelse ikke bare er viktig, men også morsomt og meningsfylt  -Med våre samarbeidspartnere skal vi jakte på nye veier og løsninger som inkluderer flere i den offentlige samtalen, sier Erlend Kåsereff, som er folkevalgt i Ringerike kommunestyre.

 

Raus støtte fra DnB

Samarbeidet med foreningen "Norsia Tenker Tanker", og raus støtte fra Sparebankstiftelsen DnB, gjør det mulig å gjennomføre aktiviteter og prosjekter i samarbeid med kommuner, skoler og i ungdomsråd.

-Støtten fra Sparebankstiftelsen gjør det mulig å planlegge aktiviteter og prosjekter som skoler, kommuner og ungdomsråd ikke ville hatt muligheten for, mener Erlend. -Nå gleder vi oss til å høre hva de unge i kommunene, elevrådene og Ungdomsrådene, ønsker å få til. -Målet er å bidra til og realisere drømmer, smiler Erlend. Det kan eksempelvis være temadager, foredrag, workshops, samarbeid med andre skoler,  

"Både Nora, Karine og Erland har politisk erfaring, og et stort ønske om å vise andre at engasjement og deltagelse ikke bare er viktig, men også morsomt"


-Vår jobb blir å lytte til de unge og finne ut av hva de tenker kan inkludere flere i en respektfull og effektiv dialog. -Vi tror dette blir en interessant og nyttig prosess, der svarene som vanlig ligger tett på de som har skoa på.

Den unge arbeidsgruppen er overbevist om at det ikke mangler på interesse fra de unge, men at utfordringen handler om å legge til rette for engasjementet og deltagelsen på ungdommens premisser.

 

Global bevegelse

-All forskning og erfaring tilsier at dagens unge ikke er mindre engasjerte enn tidligere generasjoners unge. -Vi tilhører imidlertid en generasjon som ofte velger andre metoder og uttrykk.  Et eksempel er Greta Thunberg, og hennes ide om å "Skole-streike" for klimakampen. 
Som alle vet startet denne globale bevegelsen med Gretas stille og ensomme protest. Nå er dette et fenomen som har engasjert millioner av unge i hele verden, sier Erlend.

-Gamlemåten hadde kanskje vært å melde seg inn i et politisk parti og jobbet politisk i de etablerte kanalene.  -Unge mennesker ser kanskje at den veien er langdryg. Derfor oppstår andre tilnærminger og uttrykk. -Vi gleder oss til å utforske nye verktøy og metoder , avslutter Erlend på vegne av arbeidsgruppen. Samarbeidet mellom forskningsprosjektet og skolene, kommunene og ungdomsrådene, vil pågå fram til høsten 2022.

 Ikke nøl med å kontakte Erlend på mail: erlendoh@icloud.com, om du har ideer, tanker eller kommentarer til forskningsprosjektet. Alle tips og råd mottas med takk!

VISER VEI: Greta Thunbergs skolestreik for klimaet, viser at engasjement og deltagelse nytter. Bevegelsen som Greta Thunberg har inspirert til, viser også at unge har andre oppfatninger og tanker om hvordan et engasjement skal uttrykkes. En ny generasjon bruker nye verktøy og metoder.

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg