ProsjektLogg

Ingenting slår kaffekoppen

Når Senterpartiet snakker varmt om kaffekoppen, har de rett. Det personlige møtet mellom folk og folkevalgte er uslåelig! "GiMening" er den "digitale kaffekoppen", og er et supplement til det analoge møtet.

Publisert: 11. november 2020 Sted: Oslo

 

Vi tror Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet "vant" lokalvalget i 2019 med kaffekoppen. Partiet lyttet til folk, og fikk betalt for det.

Senterparti-politikere er selvsagt ikke de eneste som snakker med folk. Det gjør alle politikere, fra alle partier.  Senterpartiet har imidlertid lykkes i å ta et eierskap til den folkelige dialogen. Det er godt jobbet, og et ledd i en vellykket strategi.  Det er pussig at ikke flere partier gir Senterpartiet større "konkurranse" på dette området, som går i kjernen av det folkestyret handler om.

GiMening™ er inspirert av Senterpartiets kaffekopp.  Ingenting kan likevel erstatte det personlige møtet mellom folk og folkevalgte.  Ingenting slår den "analoge" kaffekoppen. GiMening™ leverer et supplement til den "ekte" kaffekoppen - en digital løsning som sørger for at flere blir sett og hørt - oftere i det offentlige ordskiftet.

GiMening™ er verktøy og metoder som stimulerer dialogen mellom folk og folkevalgte og mellom ledelsen og medlemmene i en organisasjon. Vi har laget dette i stor respekt for Senterpartiets "orginal". Vi tillater å kalle vår løsning; "den digitale kaffekoppen".

 

Alle ønsker mer kontakt

Vi har til gode å møte ordførere, folkevalgte eller tillitsvalgte som sier de treffer nok innbyggere og medlemmer i hverdagen. Alle sier de skulle ønske at kontakten var tettere og mer omfattende. Det er grenser for hvor mange personlige møter tillitsvalgte rekker i en travel hverdag. Derfor har vi laget GiMening™ - for å rekke å kommunisere med flere - oftere.

Målet med verktøyene og metodene våre, er like enkle som de er utfordrende: 
Å inkludere og engasjere flere i det offentlige ordskiftet - mye oftere! 

Da snakker vi om de som ikke er så "frampå" at de inviterer seg selv til en kaffekopp til ordføreren eller til en tillitsvalgt. De klarer alltids å få fram sine synspunkter. Aldri før i historien har de taleføre og skriveføre hatt flere muligheter til å påvirke, og seg sett og hørt.

Det er de andre som sliter i den digitale tidsalderen.  De lavmælte som tilhører det tause flertallet. De som ikke tar ordet på et folkemøte. De som ikke skriver avisinnlegg, eller som flagger sine politiske synspunkter på sosiale medier. De som ikke bomarderer sine omgivelser med Twitter-meldinger.

Undersøkelser viser at over 70% av den voksne befolkningen aldri ytrer seg politisk på Facebook. De ønsker ikke å bli tvunget til å forsvare sine synspunkter. De frykter og misliker den digitale "øksa" som ofte kommer susende mot de hodene som stikker seg fram.

Blant unge sier over 90% at de aldri bruker sosiale medier til å diskutere politikk. Dette er alarmerende tall for de som ser at et godt offentlig ordskifte er nødvendig i et levende demokrati.

Det er likevel en trøst at undersøkelser viser at interessen for samfunnsspørsmål og debatt er stor - ikke minst blant unge. Dette betyr at vår tids store utfordringer IKKE er likegyldighet, men egenskapene til mediene vi forholder oss til. Utfordringene våre handler om nedsidene i den dysfunksjonelle debattkulturen vi har skapt.

 

Et supplement

GiMening™ er verktøy og metoder som møter noen av utfordringene.  Vi løser dem ikke like  nært og varmt som Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet, men vi gir folkevalgte og tillitsvalgte verktøy og metoder som kan  "se" og "høre" flere. "Den digitale kaffekoppen" er et supplement til den analoge. GiMening™ fanger opp folks ideer, tanker og synspunkter - anonymt.  Vi er registrerer hva folk mener - ikke hvem de er. Vi gir alle en mulighet til å delta i det offentlige ordskiftet - uten å måtte frykte den digitale gapestokken.


Statistikk og forskning i pilotprosjekt (2019), forteller at  folk setter pris på å bli sett og hørt. Det overrasker neppe noen. Et stort flertall av respondentene i pilotprosjektet, likte verktøyene og metodene som "GiMening™" tilbyr. Folks ønske om å bidra overrasket forskerne som fulgte pilotprosjektet. 80% av de spurte under 20 år sa de ønsket å benytte verktøyet dersom det ble tilgjengelig i deres kommune. (Se forskningsrapporten fra USN). Denne positiviteten fra innbyggerne, representerer etter vårt skjønn en mulighet vi bør utnytte.


Positive resultater fra pilottestingen, har gitt oss muligheten for å gjennomføre et hovedprosjekt. Dette støttes av blant andre Forskningsrådet, Fylkesmannen i Oslo og Viken, og Innovasjon Norge. Hovedprosjektet har en ramme på noe over 8 millioner kroner.

Målet er å utforske i hvilken grad politisk engasjement og deltagelse kan stimuleres gjennom dialog, og hvorfor, hvordan og i hvilken grad verktøyene og metodene til "GiMening™ er effektive.

 

Noen av Nordens fremste

Vi har med oss noen av Nordens fremste demokratiforskere i jakten på flere svar.  Vi har også med 15 framoverlente samarbeidspartnere fordelt på fem kommuner. De skal teste GiMenings™ verktøy i metoder de to neste årene.

Vi håper mange kommuner, Ungdomsråd, skoler og demokratiske organisasjoner vil være med å definere morgendagens dialog, og delta i jakten på verktøy og metoder som engasjerer og inkluderer flere - oftere.


Har du ideer og tanker om tematikken, håper vi at du tar kontakt. Dersom din kommune, Ungdomsråd, skole eller demokratiske organisasjon vil bidra i jakten på morgendagens løsninger, er vi glade for å høre fra dere.

"Det er nesten så man undres over hvorfor ikke flere politiske partier gir Senterpartiet større "konkurranse" på dette, som går så i kjernen av det demokratiet handler om"

 
PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg