ProsjektLogg

Forskere publiserer resultater

E-demokrati forskerene Marius Rohde Johannessen og Lasse Berntzen ved USN, presenterte i november 2020 resultatene fra vårt pilotprosjekt på en stor internasjonal digitaliserings-konferanse.

Publisert: 23. november 2020

POSITIVE TILBAKEMELDINGER: Tilbakemeldingene fra unge som har deltok på pilot-testingen av GiMenings™ verktøy og metoder, var så gode at vi fikk anledning til å gjennomføre et hovedprosjekt støttet av Norsk Forskningsråd.  E-demokrati forskerne Marius Rohde Johannessen (t.v) og Lasse Bertnzen har fulgt prosjektet i 3 år, og er sentrale i forhold til videre framdrift i det nordiske samarbeidsprosjektet.  Nå offentliggjør de resultatene fra pilotprosjektet på en stor internasjonal digitaliserings-konferanse.

 

Resultatene fra pilottestingen GiMening™ gjennomførte sommeren 2019, ble i november 2020 presentert på en stor internasjonal digitaliuserings-konferanse. De anerkjente E-demokrati forskerne Marius Rohde Johannessen og Lasse Berntzen ved USN, som står bak publiseringen.


Her ser du powerpoint-presentasjonen som forteller om resultaene i pilotprosjektet. Det var på bakgrunn av disse resultatene at vi fikk anledning til å gjennomføre hovedprosjektet som blant andre støttes  av Forskningsrådet.

Vi vurderte responsen vi fikk fra unge respondenter som særlig interessant, forteller prosjektleder Trond Henriksen. -Dette inspirterte oss til å etablere hoveprosjektet som setter et spesielt fokus på ung politisk dialog.

I hovedprosjektetg vil dialogen mellom mellom ordfører (på vegne av de folkevalgte) utforskes. Det samme vil dialogen mellom en skolledelse og elevene.

-Det er imidlertid ikke kun dialogen mellom voksne og unge som skal utforskes. Også dialogen mellom de unge skal under lupa. -Derfor samarbeider vi med skoler og ungdsområd, der vi også skal studere dialogen mellom elevrådsleder (på vegne av elevrådet) ut mot de unge, og dialogen mellom ledelsen for ungdomsråd, og mot de unge i kommunen.

-Vi tror denne unge dialogen - med unge som både avsendere og respondenter, blir spesielt interessant å følge, sier Henriksen,

Prosjektet åpner for å samarbeide med flere fylker, regioner eller kommuner som ønsker å utforske denne dialogen sammen med oss.

-Vi har en åpning for å inkludere inntil 10 nye partnere (kommuner, skoler, ungdomsråd, eller demokratiske organisasjoner) som ønsker å stimulere den interne og eksterne dialogen.  

-Vår erfaring så langt er at det unge engasjementet er stort. -Vi ser fram til å utforske verktøy og metoder som kan stimulere engasjementet på effektive og trygge måter, avslutter Henriksen.

 

"Vi har en åpning for å inkludere inntil 10 nye partnere (kommuner, skoler, ungdomsråd, eller demokratiske organisasjoner) som ønsker å stimulere den interne og eksterne dialogen."
 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg