ProsjektLogg

15 motiverte støttespillere

Forskningsprosjektet "GiMening™" samarbeider med 15 motiverte partnere i fem kommuner. Det er fem skoler, fem Ungdomsråd og fem framoverlente kommunestyrer.

Publisert: 10. november 2020 Sted: Hønefoss


UNGT FOKUS: Sentrale myndigheter satser på de unge, med mål om å øke deres kunnskaper , engasjement og deltgagelse i demokratiet. Nye fagplaner ble intrudusert i skolen høsten 2020. I tillegg har kommunene blitt oppmuntret til å styrke arbeidet med sine ungdomsråd Ungdomsrådene.

Forskningsprosjektet er i gang med utgangsunkt i 15 spennende partnere. Disse fordeler seg på fem kommuner, fem skoler og fem Ungdomsråd.

De fem kommunene er Ringerike, Jevnaker, Hurdal, Hamar og Lillehammer, og Ungdomsrådene i de samme kommunene.  I tillegg kommer de fem skolene Tyristrand Ungdomsskole, Hønefoss Videregående skole, Jevnaker Ungdomsskole, Hurdal skole og Hamar Katedralskole.

Den sterke satsningen unge er ikke tilfeldig. Forskningsprosjektets fokus er ung politisk dialog og sosialisering.  Aktiviteter og nye kunnskaper om dette er etterspurt av sentrale myndigheter. Høsten 2020 kom demokrati- og demokrati-forståelse inn som en tverrfaglig satsning i de nye fagplanene. Sentrale myndigheter har også oppmuntret norske kommuner til å styrke sin satsning på ungdomsrådene. Forskningsprosjektet GiMening™ bygger derfor opp rundt en tematikk som allerede er etterspurt fra sentrale myndigheter.

 

Muligheter og barrierer

I prosjektet skal vi utforske muligheter og barrierer i en styrket politisk dialog. Vi skal spesielt se på hva som engasjerer unge og hvorfor. Vi skal utforske hvordan og i hvilken grad dialogen skaper engasjement og deltagelse, og vi skal teste om våre verktøy og metoder er effektive for å oppnå dette. 

For å øke mulighetene for å lykkes i samarbeidet med unge, har prosjektet etablert en egen ekspertgruppe bestående av politisk interesserte og aktive unge.  Dette vil være prosjektets spydspiss mot ungdomsråd, elevråd, skoler og kommuner som ønsker å "treffe" i sin kommunikasjon. (Se egen sak)

"Bakgrunnen for den sterke satsningen på unge er ikke tilfeldig"

 

PostLocal - noe
PostLocal - noe

Ta kontakt

Ønsker du en prat, et pristilbud, eller mer informasjon - ta kontakt! Vi svarer deg innen 24 timer.

ProsjektLogg